Značaj sportske rekreacije

U savremenim uslovima života i rada jedno od najaktuelnijih područja fizičke kulture je područje rekreacije. Rekreacija proizilazi iz potrebe društva da se istraže i naučno prouče specifične veze između rada i ostalih drustvenih pojava kao i odnosa koji utiču na psihosomatski status čovjeka.

Značaj sportske rekreacije je pomoći čovjeku da se kao biološko, a prije svega društveno biće prilagodi na promjene koje nastaju u uslovima života sa jedne strane, i uslovima rada sa druge strane, ukazujući na zahtjeve motivisanosti koji proizilaze iz čovjekovih ličnih potreba i interesa za očuvanje zdravlja, vitalnosti, usporavanje procesa starenja i lično raspoloženje.

Image

Aktivnosti koje čine osnovnu sadržinu slobodnog vremena su: obrazovanje, čitanje, druženje, šetnje, fizičke aktivnosti i drugo. Stoga, možemo reći da je slobodno vrijeme, onaj dio vremena koji, nakon odbitka vremena trajanja navedenih aktivnosti, ostaje na slobodnom raspolaganju čovjeku i može biti iskorišćeno za ličnu organizaciju života i rekreacije.

Zadaci sportske rekreacije su:

  1. Motoričko-funkicionalni koji podrazumijevaju održavanje ili (i) uvećanje osnovnih (baznih) sposobnosti poput: snage, fleksibilnosti, koordinacije, izdržljivosti i gipkosti.
  2. Zdrastveni podrazumijevaju redovnu kontrolu fizičkog stanja, redukcija prekomjerne ishrane, alkohola, duvana.
  3. Psihološko-socijalni zadak znači podizanje nivoa emotivne stabilnosti, kontrola stresa, interakcija u društveni sistem zajednice u kojoj individua privređuje.

Sadržaji sportske rekreacije moraju biti u skladu sa rezultatima dijagnostičkih procedura, zdravstvenog stanja, te motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Sportsko rekreativni sadržaji  moraju biti tako organizovani i realizovani da ostvaruju pozitivne efekte na jačanje međuljudskih odnosa, prijateljstva, poštovanja i uvažavanja drugih, fer plej odnosa, a s druge strane razvijanje samocjenjenja, osjećaja ponosa i optimizma.

U obrazovnom smislu, rekreativni sadržaji služe za usavršavanje već stečenih i sticanje novih motoričkih znanja i vještina (plivanje, vožnja bicikla…)

Bazična obiljležja bilo kog programa rekreacije su: sadržajna struktura modela, vremenska struktura modela i struktura opterećenja.

Sadržajna struktura modela – Čine je elementi: sadržaj aktivnosti (hodanje, trčanje, itd), karakter aktivnosti-motorička struktura aktivnosti (trčanje u vodi, hodanje po pjesku) i složenost motoričke strukture kretanja.

Vremenska struktura modela – određena je vremenskim trajanjem intervala rada i odmora..

Struktura opterećenja – čine je elementi: ekstenzitet-obim aktivnosti (podrazumjeva ukupan zbir rada na treningu, odnosno, ukupnu količinu rada koja može biti izražena u broju vježbanja ili treninga, treninga, u ukupnim brojčanim jedinicama-ukupan broj ponavljanja određenih vremenskih, dužinskih ili težinskih jedinica, kao i u pojedinačnim vremenskim jedinicama-minuti, sati, u dužinskim jedinicama-metri, kilometri, težinskim jedinicama-kilogrami, tone i sličnim parametrima), intenzitet (podrazumjeva stepen uloženog napora u trenažnom radu, odnosno jačinu rada, a izražava se parametrima učestalosti, ponavljanje nekog rada u jedinici vremena, količini rada u jedinici vremena, brzini pokreta, procentom vježbanja izvedenih sa relativno velikim opterećenjem, itd.). Struktura opterećenja  varira i prilagođava se u procesu svakog modela individualnim adaptacionim sposobnostima učesnika.

Naravno u savremenim sistemima ništa nije prepušteno slučaju, tako da i u sportskoj rekreaciji postoji sistem rada, tj. strategija razvoja i uključivanja što većeg broja ljudi razne sportske aktivnosti. Prije uključenja u sportske aktivnosti, individua se podvrgava kompletnom ljekarskom pregledu, i shodno nalazu i afinitetima, određuje se plan aktivnosti. Možda se u prvi mah čini da na neki način ograničava osobu, ali dugoročno obezbjeđuje kontinuirani napredak. Vremenom se intenzitet i obim fizičkih aktivnosti, prilagođavaju. Cilj je da se stalnim i sistematskim uključivanjem u rekreaciju, kod čovjeka stvara pozitivna navika za smišljen, organizovan, sadržajan i koristan način korišćenja slobodnog vremena.

3 thoughts on “Značaj sportske rekreacije”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s