Upcoming event in Montenegro: ” Football Unites Workshop on Gender Equality and Intercultural Dialogue in the Balkans”

In 2010, my plan was to integrate sport, women and environment into integral project for NOC of Montenegro. Part of this project was to assess the current status of girls and women’s sport participation in Montenegro, at all institutional levels. The research identifies who plays sport in Montenegro, and the factors (family, education, economic, gender stereotypes, and so on) that contribute to, or that limit girls and women’s participation in sport.

The benefits of women’s participation for sport and society

In addition to benefits for women and girls themselves, women’s increased involvement can promote positive development in sport by providing alternative norms, values, attitudes, knowledge, capabilities and experiences. The contributions of women, particularly in leadership positions, can bring diversity and alternative approaches and expand the talent base in areas such as management, coaching and sport journalism. In particular, women in sport leadership can shape attitudes towards women’s capabilities as leaders and decision-makers, especially in traditional male domains. Women’s involvement in sport can make a significant contribution to public life and community development. Sport provides women and girls with an alternative avenue for participation in the social and cultural life of their communities and promotes enjoyment of freedom of expression, interpersonal networks, new opportunities and increased self-esteem. It also expands opportunities for education and for the development of a range of essential life skills, including communication, leadership, teamwork and negotiation. Inactive adults can rapidly improve their health and well-being by becoming moderately active on a regular basis.

Research in Montenegro (authors: Cheryl Cooky, Ph.D., Carole Oglesby, Ph.D., Don Sabo, Ph.D., and Marj Snyder, Ph.D., and Marko Begovic) showed that regarding sport professions women are underrepresented. Women hold only 8.8% of coaching positions, 12.3% of regional managerial positions, and 5.9% of national managerial positions. Only 25% of medical staff and 13.3% of national-level referees are women. Researchers identified the top sports in Montenegro (football, volleyball, basketball, water polo, handball, track and field, and judo). Focus groups were conducted with female athletes and female and male professionals in women’s sport. The greatest gender imbalance is in football and basketball, where approximately 13% of athletes and professionals in each sport are female. The greatest gender parity is in handball and volleyball, where the percentages of female athletes and professionals in each sport are approximately 45% and 51%, respectively. The highest percentages of female athletes are in the sports of handball (58.1%) and volleyball (64.9%).

The benefits for women and girls of physical activity and sport

Participation in sport and physical activity can prevent a myriad of no communicable diseases. For girls, it can have a positive impact on childhood health, as well as reduce the risk of chronic diseases in later life. For older women, it can contribute to the prevention of cardiovascular diseases, which account for one third of deaths among women around the world and half of all deaths among women over 50 in developing countries.Physical activity also helps to reduce the effects of osteoporosis, which women have a higher risk of developing than men. Participation in physical activity aids in the prevention and/or treatment of other chronic and degenerative diseases associated with aging, such as type-2 diabetes, hypertension, arthritis, osteoporosis and cardiovascular abnormalities. It also helps in the management of weight and contributes to the formation and maintenance of healthy bones, muscles and joints. Apart from enhancing health, wellness and quality of life, participation in physical activity and sport develops skills such as teamwork, goal-setting, the pursuit of excellence in performance and other achievement-oriented behaviors that women and girls with disabilities may not be exposed to in other contexts. Participation in sport and physical activity can also facilitate good mental health for women of all ages, including the management of mental disorders such as Alzheimer’s disease. It can promote psychological well-being through building self-esteem, confidence and social integration, as well as help reduce stress, anxiety, loneliness and depression. This is particularly important as rates of depression among women are almost double those of men in both developed and developing countries.  In addition to improvements in health, women and girls stand to gain specific social benefits from participation in sport and physical activity.

Image

Thanks to the Council of Europe (EPAS), BAAP, FARE and FSCG, next week we are going to have Football Unites Workshop on Gender Equality and Intercultural Dialogue in the Balkans. I am invited to present study results and to take part in the panel discussion during one day event. Never happened anything similar in Montenegro before, which raise an interesting question:

“Whether the time had come for Sports Movement in Montenegro and Balkan region to take gender equality more seriously when it comes to the strategic development of certain sports?”

Advertisements

Sportska rekreacija i turizam

Jedan od čestih razloga bavljenja uključivanja u sportsku rekreaciju, osim  navedenih u prethodnom tekstu, je i svakako promjena sredine. Osobe odlaze na mjesta poput: rekreativni centri, bazeni, parkovi, šume, igrališta, atletske staze; koja mogu biti dio teritorije u kojoj privređuju ili van te teritorije. Ova aktivnost putovanja sa motivom rekreacije uz obezbjeđivanje neophodnih uslova jeste Turizam. Turizam i sportska rekreacija se stoga ne mogu posmatrati odvojeno u savremenim uslovima života, ekonomskog statusa, političke stabilnosti i socijalne inkluzije. Uspostavljanje ovakvog sistema razvoja turističkih potencijala dovodi nas do povećanja životnog standarda, stvaranje novih radnih mjesta, povećanje svjesnosti okruženja i šire o našim potencijalima, mogućnostima investiranja, podizanje svijesti cjelokupne sredine o važnosti učešća u cilju unapređivanja i razvoja sredine u kojoj privređuju.

Sistemskim pristupom razvoja sportske rekreacije i turizma podrazumijeva donošenje adekvatne strategije razvoja. Donešenje strategije je proces koji podrazumijeva nekoliko koraka. Prvi, ako ne i najznačajniji, je ispitivanje trenutnog stanja (gdje se mi nalazimo, tj. sa čime raspolažemo). Kada dobijemo podatke, o kadrovskim potencijalima i stepenu razvijenosti sredine (turistički i sportsko-rekreativni kapaciteti, infrastruktura) u kojoj privređujemo onda dobijene parametre upoređujemo sa nama sličnim sistemima, ali sistemima koji su se dokazali uspješnim.  To je destinacija (gdje hoćemo biti), vodeći računa o zaštiti posebnosti određenog prostora (kulturnog i istorijskog), zaštiti životne sredine i građenju imidža.

Image

Planiranjem se obezbjeđuje spektar funkcionalnosti određene sredine posebno za rekreativnim sportom napolju, tj. van zatvorenih hala. U planiranju moramo voditi računa demografiji određenog prostora i životnim navikama ljudi koji privređuju u toj sredini kao i geografskoj pristupačnosti. Planiranje na kraju znači shvatanju potreba sredine i potencijalnih turista i kreiranje uslova za obezbjeđivanje tih potreba. Efektivno planiranje prepoznaje važnost kulture određene sredine i sistema vlasti u njoj, kako bi plan bio u saglasnosti sa legislativom, što znači olakšanost u rješavanju planskih zadataka.

Strategija turizma i sportske rekreacije je proces koji se na organizovano efektivan način prilagođavaju određenoj sredini i posebno prirodi te sredine kroz fuziju planiranja i upravljanja životnom sredinom u jedan proces. Kao plod te fuzije nastaje Osnovni plan i operativni planovi koji olakšavaju sprovođenje strategije kroz samostalne (lokalne ili regionalne) jedinice. Ovakva podjela posla čini strategiju i proces dinamičnim kroz postavljanje primjerenih ciljeva, akcija, indikatora, kreiranje mreže podrške.

Ukrštanjem sportske rekreacije i turizma stvaramo nove veze između određenih sredina, regiona i smislu međunarodne razmjene, priliva investicija a samim tim i povećanjem radnih mjesta. Određena sportska aktivnost koja uključuje određeni broj ljudi i određeno mjesto jeste upravo turizam. Jedna od najčvršćih veza sportske rekreacije i turizma jeste da određena sprtska aktivnost zavisi od geografske lokacije. Ova zavisnot otvara mogućnost putovanja i traženja određenog prostora za upražnjavanjem sportske aktivnosti. Sportska rekreacija je u isto vrijeme i kulturna atrakcija koja reflektuje sredinu u kojoj se odvija pružajući autentičan doživljaj i iskustvo.

Globalizacija- kombinovanje potreba gledalaca i rekretivaca  stvara sve komforniji i sigurniji prostor za upražnjavanje određene sportske aktivnosti i odmora. Uključivanjem adekvatnog marketinga stvaramo lvezu određenog mjesta i određene sportske aktivnosti  (manifestacije, takmičenja, kampa) stvarajući brend a ciljna grupa su svakako turisti. Razvoj sportske rekreacije i turizma i njihove povezanosti ubrzava globalizaciju ali i baštini različitosti koje se manifestuju najčešće u sportskim nadmetanjima.

Ukrštanjem sportske rekreacije i turizma želi se postići uključenost svih bez obzira na platežnu moć, pol i pripadnost.

Žene i Sport

Ne postoje precizni podaci, tj. tačan datum aktivne participacije ženske populacije u sportskim aktivnostima, mada većina renomiranih analitičara tvrde da su na početku prethodnog vijeka na dvorovima u okviru ceremonijalnih manifestacija i žene uzele učešća. Filozofija tog vremena je ženu označavala kao stub porodice u smislu nastavka ljudske vrste kroz materinstvo. U posljednjih 40-tak godina zabilježen je značajan porast ženske participacije u svim nivoima sporta, ali i dalje postoji nepisana podjela muško-ženskih uloga. Svakako razlike između muškarca i žene postoje i one su anatomske, fiziološke, psihološke i kulturološke. Ali vrijedno je napomenuti da razlike variraju u zavisnosti od sredine i stepena organizovanosti sporta.

U pubertetu se javljaju razlike među polovima. Žene su niže u prosjeku 8-12cm i lakše do 14kg. Žene su pokretljivije i samim tim sklone bavljenju gimnastikom, ali su i osjetljivije na povrede, pogotovo kičmenog stuba i zglobova. Dok muškarci imaju 60%, žene imaju 50% vode u organizmu. Žene su mršavije i imaju bolju muskulaturu kao i niže težište što uzrokuje savlađivanje većeg otpora pri svim radnjama. Žene imaju manji srčani mišić (221gr), dok kod muškarca srčani mišić je znatno veči (298gr). U samoj izdržljivosti pri određenim naporima, žene se sve više približavaju vrijednostima muškaraca kroz ekonomičnost srčanog rada koja utiče na potrošnju kiseonika. Ove razlike nas upućuju na nužnost specifičnog određivanja sportskih aktivnosti.

Danas, razlike u filozofiji sportskog treninga između muškaraca i žene svedene su na minimum. Tako sa sigurnošću možemo tvrditi da trening snage poboljšava zdrastveni bilten žene i to kroz povećanje koštane mase i snižavanje vjerovatnoće za pojavljivanje ostoporoze. Treningom snage se povećava mišićna masa koja znači smanjenje kardiovaskularnih oboljenja i masnih naslaga a samim tim i kontrola tjelesne težine. Rekreativna sportska aktivnost znači: bolju pripremu organizma za psiho-fizičke napore, poboljšavanje cirkulacije, elastičnost i pokretljivost organizma, pozitivno utiče na organe za varenje i centralni nervni sistem.

Image

Sama involviranost žena u sportu znači i kompletnije uključenje u društveni sistem određene zajednice u smislu razvijanja prijateljstva, druženja i osjećaja pripadnosti određenoj grupaciji, što ženi omugućava i prihvatanje aktivnije uloge u upravljačkim strukturama određene sportske organizacije. Osnovni principi učešća ženske populacije u sportu su: dostupnost pod jednakim uslovima; humanost; sloboda izbora i dobrovoljnosti; ukupna tolerancija; kompatibilnost sa društvenim sistemom i nezavisnost od zloupotreba. Ovi principi biće ostvareni jedino sistemskim pristupom koji se može sprovoditi kroz programe: školskog sporta, sportske rekreacije, vrhunskog sporta, sporta za sve, razvoja sportske infrastrukture i organizacije manifestacija.