Sportska rekreacija i turizam

Jedan od čestih razloga bavljenja uključivanja u sportsku rekreaciju, osim  navedenih u prethodnom tekstu, je i svakako promjena sredine. Osobe odlaze na mjesta poput: rekreativni centri, bazeni, parkovi, šume, igrališta, atletske staze; koja mogu biti dio teritorije u kojoj privređuju ili van te teritorije. Ova aktivnost putovanja sa motivom rekreacije uz obezbjeđivanje neophodnih uslova jeste Turizam. Turizam i sportska rekreacija se stoga ne mogu posmatrati odvojeno u savremenim uslovima života, ekonomskog statusa, političke stabilnosti i socijalne inkluzije. Uspostavljanje ovakvog sistema razvoja turističkih potencijala dovodi nas do povećanja životnog standarda, stvaranje novih radnih mjesta, povećanje svjesnosti okruženja i šire o našim potencijalima, mogućnostima investiranja, podizanje svijesti cjelokupne sredine o važnosti učešća u cilju unapređivanja i razvoja sredine u kojoj privređuju.

Sistemskim pristupom razvoja sportske rekreacije i turizma podrazumijeva donošenje adekvatne strategije razvoja. Donešenje strategije je proces koji podrazumijeva nekoliko koraka. Prvi, ako ne i najznačajniji, je ispitivanje trenutnog stanja (gdje se mi nalazimo, tj. sa čime raspolažemo). Kada dobijemo podatke, o kadrovskim potencijalima i stepenu razvijenosti sredine (turistički i sportsko-rekreativni kapaciteti, infrastruktura) u kojoj privređujemo onda dobijene parametre upoređujemo sa nama sličnim sistemima, ali sistemima koji su se dokazali uspješnim.  To je destinacija (gdje hoćemo biti), vodeći računa o zaštiti posebnosti određenog prostora (kulturnog i istorijskog), zaštiti životne sredine i građenju imidža.

Image

Planiranjem se obezbjeđuje spektar funkcionalnosti određene sredine posebno za rekreativnim sportom napolju, tj. van zatvorenih hala. U planiranju moramo voditi računa demografiji određenog prostora i životnim navikama ljudi koji privređuju u toj sredini kao i geografskoj pristupačnosti. Planiranje na kraju znači shvatanju potreba sredine i potencijalnih turista i kreiranje uslova za obezbjeđivanje tih potreba. Efektivno planiranje prepoznaje važnost kulture određene sredine i sistema vlasti u njoj, kako bi plan bio u saglasnosti sa legislativom, što znači olakšanost u rješavanju planskih zadataka.

Strategija turizma i sportske rekreacije je proces koji se na organizovano efektivan način prilagođavaju određenoj sredini i posebno prirodi te sredine kroz fuziju planiranja i upravljanja životnom sredinom u jedan proces. Kao plod te fuzije nastaje Osnovni plan i operativni planovi koji olakšavaju sprovođenje strategije kroz samostalne (lokalne ili regionalne) jedinice. Ovakva podjela posla čini strategiju i proces dinamičnim kroz postavljanje primjerenih ciljeva, akcija, indikatora, kreiranje mreže podrške.

Ukrštanjem sportske rekreacije i turizma stvaramo nove veze između određenih sredina, regiona i smislu međunarodne razmjene, priliva investicija a samim tim i povećanjem radnih mjesta. Određena sportska aktivnost koja uključuje određeni broj ljudi i određeno mjesto jeste upravo turizam. Jedna od najčvršćih veza sportske rekreacije i turizma jeste da određena sprtska aktivnost zavisi od geografske lokacije. Ova zavisnot otvara mogućnost putovanja i traženja određenog prostora za upražnjavanjem sportske aktivnosti. Sportska rekreacija je u isto vrijeme i kulturna atrakcija koja reflektuje sredinu u kojoj se odvija pružajući autentičan doživljaj i iskustvo.

Globalizacija- kombinovanje potreba gledalaca i rekretivaca  stvara sve komforniji i sigurniji prostor za upražnjavanje određene sportske aktivnosti i odmora. Uključivanjem adekvatnog marketinga stvaramo lvezu određenog mjesta i određene sportske aktivnosti  (manifestacije, takmičenja, kampa) stvarajući brend a ciljna grupa su svakako turisti. Razvoj sportske rekreacije i turizma i njihove povezanosti ubrzava globalizaciju ali i baštini različitosti koje se manifestuju najčešće u sportskim nadmetanjima.

Ukrštanjem sportske rekreacije i turizma želi se postići uključenost svih bez obzira na platežnu moć, pol i pripadnost.

One thought on “Sportska rekreacija i turizam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s