From utilitarianism philosophy to realism (neo-realism)

From professional sports, if it’s possible to single out a certain sport (handball), the perception of general population is complemented by a sport stakeholder view and reflected in the Gasset’s State and utility theory:

“The first house built by man is not a home for the family, still nonexistent, but a casino for a young man. Here they prepare for their expeditions and perform their rituals; here they indulge in chanting, drinking, and wild banquets. Whether we approve of it or not, the club is older than the family, the casino is older than the domestic hearth.”[1]

Continue reading From utilitarianism philosophy to realism (neo-realism)

Advertisements

Sport as a subset of society: appropriate paradigm

Jan Boxill cites from Robert Simon a definition of sport that could be a good starting point for developing a paradigm for understanding how sport fits within the broader context of our society:

Continue reading Sport as a subset of society: appropriate paradigm

Teorijski osvrt na sisteme finansiranja sporta/ javne vlasti i sport

Sistem finansiranja uslov je za kvalitetan i dostupan  sistem u službi  kako vrhunskog sporta tako i građanstva u Crnoj Gori (školskog i sporta za sve).

Sport, kao sredstvo, od vitalnog je značaja za društveni razvoj zajednica, bez obzira kojeg nivoa. U direktnoj je vezi sa donošenjem politika u oblasti zdravlja, obrazovanja, urbanog planiranja, kulture i turizma. Imajući u vidu prethodno, svakako da je od velike važnosti da razvoj sporta bude prepoznat i podržan iz svih relevatnih donosioca odluka. Javne vlasti bi trebale da promovišu vrijednosti koje sport baštini u saradnji sa sportskim pokretom.[1] Među brojnim autorima, tri su nivoa razloga važnosti sporta kao inkubatora pozitvnih društvenih kretanja. Prvo, sport je važan u kulturoškom smislu jer zauzima ogroman medijski prostor (kroz brojne profesionalne manifestacije/takmičenja), i svojevrstan podstrekač usmjeravanja javnih sredstava u razvoj sportske infrastrukture. Drugo, sport se nerijetko koristi za postizanje ciljeva koji nijesu u osnovi sportski (politički, borba protiv društvene nejednakosti, borba protiv nezaraznih bolesti,…). Treće, sport nije samo sredstvo od javnog interesa, već je snažno sredstvo za ekonomski razvoj.[2]

http://putopisi.net/azija/sjeverna-koreja/sjeverna-koreja-3-dio/

Continue reading Teorijski osvrt na sisteme finansiranja sporta/ javne vlasti i sport