Strategija “Žene i Sport”

Bavljenje sportom je ljudsko pravo

Na početku 21. veka, svijest o  problemima i pravima žena prerasla je uske granice ženskog pokreta i postala je globalni problem cjelokupnog čovječanstva. Uprkos ogromnim promjenama u načinu života, u većini savremenih društava, izrazita dominacija muškaraca nad ženama još uvijek je bitna karakteristika položaja današnje žene.

https://www.facebook.com/jovana.mihaljevic?fref=ts
https://www.facebook.com/jovana.mihaljevic?fref=ts

zumbaline 2 zumbaline 3 zumbaline 4 zumbaline 5

Bavljenje sportom je ljudsko pravo. Svaki pojedinac mora imati mogućnost bavljenjem sportom, bez diskriminacije bilo koje vrste, a u olimpijskom duhu, koji zahtjeva uzajamno razumijevanje u duhu prijateljstva, solidarnosti i fer-plej (Olimpijska povelja).

Image

Kao važan segment u borbi za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, sport je zauzeo važnu poziciju u borbi za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena:

„Povećanje učešća žena i djevojčica na časovima fizičkog vaspitanja i sporta pomaže u izgradnji povjerenja i promovisanja  društvene integracije/uključenosti. Uključivanje djevojki u sportskim aktivnostima zajedno sa dječacima može da pomogne u prevazilaženju predrasuda koje često vode ka socijalnoj isključenosti žena i djevojaka.’’

Image

Shodno čl. 1. Evropske sportske povelje, vlade država članica Savjeta Evrope obavezne su u saradnji sa Olimpijskim pokretom da, u cilju promocije sporta kao značajnog činioca ljudskog razvoja, preduzmu neophodne korake radi pune primjene odredaba Povelje, korespondirajući  sa principima iz Kodeksa sportske etike:

 • Omogućavanje svakom pojedincu da učestvuje u sportu, a posebno: kako bi svi mladi ljudi imali mogućnost fizičkog obrazovanja, obučavanja i šansu da steknu osnovne sportske vještine; kako bi svakome bile osigurane mogućnosti da se bavi sportom i fizičkom rekreacijom u bezbjednoj i zdravoj okolini i
 • zaštita i razvoj moralnih i etičkih osnova sporta, kao i ljudskog dostojanstva i bezbjednosti onih koji su uključeni u sport – zaštitom sporta, sportista i sportistkinja od eksploatacije radi političke, komercijalne i finansijske koristi, kao i postupaka koji predstavljaju zloupotrebu ili ponižavanje, uključujući i zloupotrebu droga i seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, posebno djece, mladih i žena.

prva ženska kombinovana ekipa CG

Dalje,  čl. 8. Evropske sportske povelje podrazumijeva da su javne vlasti dužneda razvijaju, u saradnji sa sportskim organizacijama, metode pružanja odgovarajuće neposredne ili posredne podrške sportistima i sportistkinjama koji pokazuju izuzetne sportske kvalitete. Cilj je da se sportistima i sportistkinjama omogući pun razvoj njihovih sportskih i ljudskih kapaciteta, uz puno poštovanje njihove ličnosti i fizičkog i moralnog integriteta.

Savjet ministara Saveta Evrope usvojio je 1995. godine Preporuku br.P (95) 16, „Evropski manifest – mladi i sport“. U članu 3. stav. 1. Evropskog manifesta –mladi i sport, utvrđeno je da sport u svim oblicima treba da bude podjednako dostupan svim mladima bez diskriminacije.

Deklaracija ’’Brajton’’, prva značajnija međunarodnog karaktera, postavila je sljedeće ciljeve koji bi trebalo da povežu sve društvene konstituente od javnih vlasti, do NVO sektora pa do samog pojedinca:

 • obezbjediti da sve žene i djevojke imaju priliku da učestvuju u sportu u bezbjednim i zaštićenim uslovima koji čuva prava, dostojanstvo i poštovanje pojedinca;
 • povećati učešće žena u sportu na svim nivoima,
 • osigurati da znanje, iskustva i vrijednosti žena doprinose razvoj sporta i
 • promovisati priznavanje učešća žena u sportu, kao doprinos javnom životu.

Image

Komisija ’’Žene i Sport’’ 

Sport i sportske aktivnosti su integralni aspekt kulture svakog naroda. Međutim, dok su žene i djevojke čine više od polovine svjetske populacije, a iako je procenat njihovog učešća u sportu varira od zemlje do zemlje, u svakom slučaju to je manje nego kod muškaraca i dječaka.

Imajući u vidu prethodna strateška određena vodećih multilateralnih organizacija sa jedne i stremljenje pojedinog Nacionalnog olimpijskog komiteta za omogućavanje uslova za učešće svih u sportu na svim nivoima, formira se Komisija ’’Žene i Sport’’.

Ciljevi komisije grupisani su tri opšte cjeline:

 • Izjednačenja društveno-ekonomske mogućnosti za žene;
 • Obezbeđivanje dobrobita žena, i
 • Angažovanje žena kao ravnopravnih i aktivnih društvenih konstituenata.

U cilju što adekvatnije pripreme okvira za omogućavanje što većeg učešća žena na svim nivoima u sistemu sporta, sprovedeno istraživanje pokazalo je sljedeće rezultate:

 • Žene čine samo 10% svih pojedinaca u sportu na nacionalnom nivou,
 • Postoji mali broj geografskih razlika u stopama učešća u sportu; procentualni prosjek je 70% muškaraca i 30% žena u svakom regionu,
 • Najveći rodni disbalans je prisutan u fudbalu i košarci gdje ima 13% sportistkinja i žena profesionalaca,
 • Najveća rodna jednakost je prisutna u rukometu i odbojci, gdje je procenat sportistkinja  i profesionalaca oko 45% u rukometu i 51% u odbojci,
 • Najveći procenat sportistkinja je zastupljen u rukometu (58,1%) i odbojci (64,9%),
 • Kao sportistkinje, žene su nedovoljno zastupljene u lakoj atletici (33%), košarci (33%), džudou (20,6%) i fudbalu (18,8%) i
 • Žene su nedovoljno zastupljene u sportskim profesijama. Samo 8,8% žena se nalazi na poziciji trenera, 12,3% na pozicijama menadžera na regionalnom nivou, i 5,9% na pozicijama menadžera na državnom nivou. Samo 25% medicinskog osoblja, i 13,3% sudija na državnom nivou čine žene.

Kako je istraživanje pokazalo najviši stepen rodnog disbalansa administrativnom dijelu sporta, neophodno je posvetiti posebnu pažnju u dijelu stručnog osposobljavanja žena u sportu i da se na taj način osigura ženskoj populaciju što duži ostanak u sportu.

Aktivnosti:

 • Stručno osposobljavanje žena u sportu,
 • Jačanje svijesti i aktivna promocija rodne ravnopravnosti i
 • Povećanje pristupa žena i djevojčica organizovanim fizičkim aktivnostima u cilju izgradnje povjerenja i promocije jače socijalne integracije.
 • Uključivanje ženske populacije u sportskim aktivnostima zajedno sa muškom populacijom u cilju prevazilaženja predrasuda koje često doprinose socijalnoj ugroženosti žena i djevojaka.

One thought on “Strategija “Žene i Sport””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s