Strategija “Sport za sve”

«Sport je dio nasljeđa svakog muškarca i svake žene i ništa ne može nadoknaditi njegov nedostatak.» – Pierre de Coubertin

Image

 Ako se pođe od definicije Olimpizma (uloga sporta u cilju razvoja čovječanstva i doprinos građenju boljeg svijeta), Olimpijska povelja ima jasnu obrazovnu ulogu u cilju promocije zdravih stilova života i omogućavanju dostupnosti sporta za sve. Olimpizam je svojevrsan način života koji uključuje pored obrazovne i društveno odgovornu i etičku komponentu kao univerzalne vrijednosti. Bavljenje sportom je ljudsko pravo i svaka pojedinka i pojedinac moraju imati mogućnost za učešće u sportskim aktivnostima lišeni bilo kojeg vida diskriminacije a sve u duhu međusobnog razumijevanja, prijateljstva, fer-pleja i solidarnosti, ukratko Olimpizma.

Misija Međunarodnog olimpijskog komiteta jeste promovisanje i razvoj sporta za sve.

OUN Generalna Skupština u Rezoluciji 58/5 od 3. novembra 2003. godine, pod nazivom “Sport kao sredstvo da promoviše obrazovanje, zdravlje, razvoj i mir”, priznaje pozitivne vrijednosti sporta i fizičkog vaspitanja i proglasivši  2005. godinu kao Međunarodnu godinu sporta i fizičkog vaspitanja.

Evropskom poveljom sporta za sve i Preporukom REC (2003)6   Savjeta Evrope jasno je definisano sljedeće:

 • Svako ima pravo da se bavi sportom;
 • Sport se podstiče kao važan činilac ljudskog razvoja i daje mu se odgovarajuća podrška iz javnih fondova;
 • Sport je, kao činilac društveno – kulturnog razvoja, povezan na lokalnim, regionalnim i nacionalnim nivoima sa ostalim područjima političkog odlučivanja i planiranja (obrazovanje, zdravlje, javne službe, gradsko i seosko planiranje, očuvanje vrednosti, umetnost i razonoda);
 • Neophodnost da mladi imaju makar 180 minuta nastave fizičkog vaspitanja.

’’Lisabonski ugovor i Bijela knjiga u sportu“ kao temeljni dokumenti Evrospke unije u oblasti sporta fokusiraju se na društvenu ulogu sporta:

 • Sport je područje ljudske aktivnosti koje uveliko zanima građane Evropske unije i koje ima orgomni potencijal da ih približi jedne drugima, obraćajući se svima bez obzira na uzrast ili društveno porijeklo.

Image

 Zakonom o sportu Crne Gore principi i dostupnost sporta definisani su:

 • Sport se zasniva na principima dobrovoljnosti, partnerstva, sklonosti, sposobnosti, stručnom radu i naučnim saznanjima.
 • Bavljenje sportom mora biti humano, slobodno, dobrovoljno, zdravo, bezbjedno, fer, tolerantno i etički prihvatljivo.

Sport je dostupan svima, bez obzira na uzrast, fizičku sposobnost, invalidnost, pol, rasu, jezik, vjeru, nacionalnu pripadnost, društveno porijeklo, političko opredjeljenje, imovno stanje i drugo lično svojstvo.“

Strateškim dokumentom Crne Gore, Nacionalnim programom sporta, Sport za sve je uvršten u razvojne prioritete kroz obrazovnu i komponentu dostupnosti:

Strateški ciljevi razvoja crnogorskog sporta su, prije svega, nastojanje vaspitanja nove generacije (počev od predškolskog doba) koja će, na kraju osnovnog vaspitanja i obrazovanja, biti ,,sportski pismena“ i kao takva dodatno osposobljena da i sama utiče na integracije Crne Gore u evropske i svjetske, ne samo sportske, tokove.“

„Jedan od puteva afirmacije je i razvijanje pokreta ,,Sport za sve“, što će omogućiti fizičke i sportske aktivnosti svim građanima koji to žele, bez obzira na razlike u godinama starosti, polu ili sposobnosti, pri tom uključujući i lica sa posebnim potrebama.“

Image

Komisija „Sport za sve“

Prepoznavajući brojna pomenuta međunarodna dokumenta, nacionalnu legislativu i trenutno stanje smanjene fizičke aktivnosti kod mladih, kao i formiranje komisije Sport za sve pri Međunarodnom olimpijskom komitetu djelokrug komisije „Sport za sve“ pojedinog NOK-a bazirao bi se na sljedećim aktivnostima:

 • Sport treba da bude integralni delo kulturnih, obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih razvojnih programa,
 • Sport za sve aktivnosti treba usmjeriti ka postizanju neophodnih društvenih benefita u investicionom smislu, kao i postavljanje platforme za promociju olimpijskih ideala i građenju ’’mostova’’ razumijevanja sa zemljama u regionu,
 • Povećati mogućnosti za sve  u Crnoj Gori da budu fizički aktivni,
 • Povećati dostupnost odgovarajućih informacija o značaju fizičke aktivnosti,
 • Rad na postizanju minimum 180 minuta organizovanih fizičkih aktivnosti nedjeljno,
 • Promocija zdravih stilova života,
 • Unapređenje životnog, radnog i društvenog okruženja u cilju podsticanja zdravih stilova života i
 • Intenziviranje borbe za zaštitu sporta i sportista od brojnih vrsta zloupotreba; ekonomske i političke eksploatacije pa do ponižavajućih tretmana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s