Strategija “Medicina i Sport”

„Način života nastao u spoju sporta, kulture i obrazovanja, Olimpizam utiče na harmoniju tijela, volje i uma“

Olimpijski pokret, u ostvarivanju svoje misije, poziva sve zainteresovane strane da preduzmu mjere da obezbede da sport se praktikuje bez opasnosti po zdravlje sportista, a sa poštovanje fer pleja i sportskog etike. U tom cilju, on podstiče one mjere neophodne za zaštitu zdravlja učesnika i da se smanji rizik od povreda, i psihološke posljedice. Ona takođe podstiče mjere kojima će se zaštititi sportiste u njihovim odnosi sa lekarima i drugim pružaocima zdravstvenih.

Image

 

Olimpijskim zdrastvenim kodeksom se sugeriše da sportisti treba da uživaju ista osnovna prava kao i svi ostali pacijenti na relaciji sa ljekarima i drugim pružaocima zdrastvenih usluga, a posebno:

 • Njihovo ljudsko dostojanstvo;
 • Njihov fizički i mentalni integritet
 • Zaštitu njihovog zdravlja i bezbjednosti;
 • Njihovo samoopredjeljenje i
 • Njihova privatnost i povjerljivost.

U dijelu Povjerljivost i privatnost“ kodeksa o ističe se:

 • Sve informacije o zdravstvenom stanju sportiste, dijagnoza, prognoza, liječenje, rehabilitaciju i sve druge mjere lične informacije treba držati u tajnosti, čak i poslije smrti sportiste i sa poštovanjem važećeg zakonodavstva

Komitet ministara Savjeta Evrope u Preporuci br. R(92)13 o „Evropskoj sportskoj povelji“ sugerisao je važnost redovnog učešća u sportskim aktivnostima. Važnost sporta za vitalnost građanstva predstavljeno je Preporukom br. R(95)17 – „O značaju sporta za društvo“, usvojenoj 12. oktobra 1995. godine. Dalje, ovim dokumentom je naglašena važnost definisanja strategije u poglidu uticaja sporta na vitalnost građanstva na nacionalnom nivou:

 • Najveći benefit od redovnog učešća u sportskim aktivnostima ima kompletno društvo ali je to moguće jedino kroz intezivnu kampanju i clju promocije vađnosti učešća u sportskim aktivnostima bez obzira na starosnu dob.

Komitet ministara SE se zdravstvenim aspektima sporta najdetaljnije bavio u Rezoluciji br. (70)7: „O medicinskim aspektima sporta“, usvojenoj 7. marta 1970. godine. U dijelu ’’Zdravstveni pregledi’’ sugeriše se sljedeće:

 • Populacija mladih koji se bave takmičarskim sportom se mora obezbjediti mogućnost obavljanja medicinskog pregleda shodno odluci njihovih staratelja, trenera ili doktora. Neophodno je vođenje evidince kroz poseban medicinski karton sve dok se individua aktivno bavi sportom.
 • Javne vlasti treba da obezbjede neophodne uslove za sprovođenje medicinskih pregleda

U dijelu ’’Eksperti i centri za sportsku medicinu’’ napominje se da:

Pri planiranju i izvršavanju zadataka sa ciljem promocije sporta i fizičkog vaspitanja, neophodna je konsultacija nadležne stručne organizacije od strane javnih vlasti. U sportskoj medicini postoji potreba za posebno obučenim kadrovima (kvalifikovani eksperti), sa priznatom diplomom na tom polju medicine. Javne vlasti bi morale da razmotre mogućnost formiranja Instituta za sport, u cilju istraživanja i obuke. 

Image

Zakonom o Sportu Crne Gore, propisano je čl. 7, stav 4:

‘’obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenje sportista, sportsko-rekreativne aktivnosti građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja psihofizičkih sposobnosti građana i prevencije sociopatoloških pojava kod mladih’’

Nacionalnim programom sporta Crne Gore,  ’’Zdravstvena zaštita’’ u sportu vrši se u skladu sa zakonskim propisima kojima su uređene oblasti zdravstvene zaštite i sporta u Crnoj Gori. Danas u Crnoj Gori egzistiraju nevladina udruženja koja se bave unapređivanjem zdravstvene zaštite sportista i antidoping kontrolom; dalje, sprovodiće se programi edukacije sportskih radnika ,,klupskih“ i ,,reprezentativnih“ doktora i sportista o štetnosti i neželjenim efektima dopinga i o alternativama dopingu – suplementaciji uz izradu nacionalnih preporuka za suplementaciju u vrhunskom i rekreativnom sportu Crne Gore.

Komisija ’’Medicina i Sport’’

Organizovan sistem sporta i fizičkog vaspitanja, dugoročno smanjuje troškove tretmana i liječenja od nezaraznih bolesti, bolesti zavisnosti i nasilja. „Prema istraživanju Svjetske zdrastvene organizacije, sa Evropski region (2006. godine), preko 600,000 smrtnih slučajeva je u relaciji sa fizičkom neaktivnošću. U nastavku ove studije opisani su efekti redovne fizičke aktivnosti kao prevencija: kardiovaskularnih bolesti, krvnog pritiska, dijabetisa, kancera debelog crijeva, gojaznosti, psiho-somatskih poremećaja i  smanjenja sveopšte smrtnosti populacije.  Sport kao aktivnost svakako nije dovoljna komponenta ali izuzetno efikasno sredstvo za postizanje željenih ciljeva.“

Crnogorski olimpijski komitet formira  komisiju ’’Medicina i Sport’’ sa ciljem da se ostavi nasljeđe u sistemu javnog zdravlja. Naime, u Olimpijskoj povelji, Međunarodni olimpijski komitet jasno definiše svoju ulogu:

 • da podstiče i podržava mjere zaštite zdravlja sportista,
 • da promoviše održivi razvoj u sportu i zahtevaju da se Olimpijske igre održavaju u skladu sa tim,
 • da vodi borbu protiv dopinga u sportu,

Osnove za uspostavljanje pomenute komisije baziran je na tri principa:

 • Zaštita zdravlja sportista.
 • Poštovanje  medicinske i sportske etike.
 • Jednakost za sve u sportu.

Komisija ’’Medicina i Sport’’, uvažajući trenutno stanje u Crnoj Gori (nepostojanje Instituta za sport) i nažalost sve veću prisutnost sredstava u nelegalnom tržištu, koja se na listi WADA vode kao zabranjena, opredjeljuje za intenziviranje aktivnosti u cilju podizanja ukupne/društvene svijesti sa posebnim akcentom na omladinsku populaciju i kadrove u sportu. Cil je moguće ostvariti kroz sistem obrazovanja na osnovima etičke vrijednosti koje sport promoviše, i to:

Image

 • Zdravstveno obrazovanje usmjeriti kako na sportiste/sportiskinje tako i na sportske radnike i roditelje
 • Uskladiti aktivnosti sa nadležnim državnim organom za sport i zdrastveni zaštitu u cilju obezbjeđivanja  kontrole objekata gdje se sprovode sportske aktivnosti,
 • Omogućiti edukaciju ali i usavršavanje postojećeg sportskog kadra u oblasti medicine u sportu,
 • Intenziviranje prekogranične i regionalne saradnje u cilju razmjene iskustava i promovisanju zajedničkih strateških aktivnosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s