Sport kao dio turističko-uslužnog potencijala Crne Gore

2

Ima više od dvije godine, od kada je pisano o sportskoj rekreaciji i turizmu. Čini se da, a uvažavajući fluidnost sporta u sistemu javne administracije (ima država gdje su sport i turizam institucionalno povezani), da je neophodno frekventnije ukazivati na mogućnosti koje sistem sporta pruža sveukupnom razvoju društva.  Continue reading Sport kao dio turističko-uslužnog potencijala Crne Gore

Advertisements