Sistem finansiranja sporta

Kao nastavak početnog posta, ovaj će biti sažetak postova napisanih prije izvjesnog vremena a sve u cilju omogućavanja neophodnih pretpostavki za sprovođenje analize sistema sporta.

Odnos javnih vlasti u sistemu finansiranja, bitna je odrednica pozicioniranja sporta kao sredstva za razvoj društva. Sa druge strane, pravna uređenost sporta bitna je pretpostavka postavljanja sistema finansiranja sporta i sprovođenja planiranih aktivnosti od javnog interesa. Sistem finansiranja uslov je za kvalitetan i dostupan  sistem u službi  kako vrhunskog sporta tako i građanstva u Crnoj Gori (školskog, studentskog i sporta za sve).

4

Continue reading Sistem finansiranja sporta

Advertisements

Međunarodni pravni okvir u oblasti sporta

Ranije je pisano o međunarodnom pravnom okviru u oblasti sporta, tako da će se u cilju same analize, dati samo kratak osvrt na OUN, Savjet Evrope i Evropsku uniju.

3

Continue reading Međunarodni pravni okvir u oblasti sporta

Sport u Crnoj Gori 2006-

Narednih nekoliko postova imaju za cilj da predstave što precizniju analizu sporta u Crnoj Gori od sticanja pune državnosti.

1                         2

Pozicija sporta u društvu

Imajući u vidu fluidnost sporta kao i sveukupni uticaj na društveni sistem jedne države, pravni propisi Crne Gore u oblasti sporta okvirno uvažavaju međunarodne standarde i propise. Continue reading Sport u Crnoj Gori 2006-