Analiza i preporuke (dio II)

1

Sistem finansiranja:

Ciljevi postavljeni Nacionalnim programom razvoja sporta u dijelu sistema finansiranja, djelimično su realizovani. Izazov leži u postojećem zakonskom rješenju ali i u pratećim aktima gdje ne postoji razgraničenje nadležnosti u oblasti finansiranja. U praksi je moguće da sportske organizacije budu finansirane iz budžeta centralnih vlasti, budžeta lokalnih samouprava i budžeta Crnogorskog olimpijskog komiteta za iste programske aktivnosti. Kao dodatak analizi ovom specifičnom sistemu finansiranja sporta u prilog ide i činjenica da do 2014. godine nije postojao Pravilnika o finansiranju sportskih organizacija. U takvom ambijentu za krovne sportske organizacije je iz budžeta centralnih vlasti opredjeljivano 70%, a za ostale sportske subjekte 30%.

Preporuke:

Postojeći sistem finansiranja je neophodno pravno urediti u cilju decentralizacije sportskih subjekata. Pomenuti pristup podrazumijeva:

  • Da se programske aktivnosti lokalnih sportskih organizacija (klubovi) podržavaju kroz lokalne samouprave, koje su u obavezi da izrade Opštinski program razvoja sporta.
  • Formiranje fonda za talente i perspektivne sportiste pri Crnogorskom olimpijskom komitetu (Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportova/ Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportista).

One thought on “Analiza i preporuke (dio II)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s