Analiza i preporuke (dio III)

Uprava je formirala je međuresorski Radni tim sa zadatkom vršenja uvida u rad i utvrđivanja postojećeg stanja funkcionisanja  sportskih organizacija, čiji rad je neophodno uskladiti sa Zakonom o sportu i Nacionalnim programom razvoja sporta, naslanjajući se na važeće međunarodne propise i standarde.

http://www.thefitnessedge.ca/sport/

Tom prilikom konstatovano je sljedeće:

  • Određeni broj krovnih sportskih organizacija u dužem vremenskom periodu nijesu sprovodile sistem takmičenja, nijesu donijeli sportska pravila po kojim se sistem takmičenja sprovodi i nijesu formirali organe upravljanja i funkcionisanja rada saveza u skladu sa svojim statutima.
  • U većini saveza, znatan broj sportskih radnika (treneri i administratori) nema zadovoljavajući stepen i vrstu stručne osposobljenosti. Takodje, ne postoji sistem stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu sa pratećom metodologijom rada.
  • Brojne sportske organizacije, registrovane u RSO kao neprofitne organizacije, sprovode komercijalne aktivnosti (škole fudbala, košarke, rukometa, odbojke, paraglajding, sportsko ribolovna društva) i po tom osnovu ostvaruju značajne finansijske prihode koji nijesu evidentirani kod nadležnih finansijskih institucija.
  • Sportisti u Crnoj Gori su uskraćeni za nepostojanje Centra za dijagnostiku u sportu, a samim tim i za neophodne i specifične zdravstvene sportske preglede.
  • Određeni broj sportskih organizacija nijesu pristupili obaveznoj transformaciji amaterskog sportskog kluba u profesionalni sportski klub kako je to propisano članom 53, Zakona o sportu.

Preporuke:

Za zaokruživanje sistema sporta neophodan je integralni pristup, tj. uključenje ne samo krovnih sportskih organizacija već i drugih državnih institucija nadležnih za oblast privrede, finansija, turizma, zdravstva i obrazovanja, potvrđujući sa početka izraženu fluidnost sporta. Sa tim u vezi izvedeni su sljedeći prioriteti:

  • Stekli su se svi zakonski uslovi u skladu sa članom 44, Zakona o sportu da se ti savezi iz Izvještaja, brišu iz RSO.
  • Uprava za mlade i sport u saradnji sa Centrom za stručno osposobljavanje inicirala je rad na razvijanju stručnih kvalifikacija u oblasti sporta.
  • Obavijestiti nadležne državne organe iz oblasti finansijskog prometa da izvrše kontrolu sportskih organizacija sa nejasnim finansijskim poslovanjem.
  • U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom nauke i Ministarstvom prosvjete, Uprava za mlade i sport je inicirala je aktivnosti za izgradnju Centra za dijagnostiku u sportu.
  • Savezi su u obavezi da upute dopis klubovima koji imaju više od 50% igrača pod ugovorima da uđu u proces transformacije u profesionalni klub a sve u skladu sa čl. 53, Zakona o sportu

2 thoughts on “Analiza i preporuke (dio III)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s