Kratak osvrt na Baku 2015

Prve Evropske igre se organizuju u Baku od 12 od 28 juna, tekuće godine, uključiće blizu 6,000 sportista iz pedesetak država starog kontinenta- trideset disciplina u dvadeset sportova. Od pomenutih, 11 sportova se boduju ili donose direktan plasman za OI 2016. Pošto nije bilo zemlje kandidata, predsjednik EOK-a je animirao predstavnike Azerbejdžana da organizuju manifestaciju investirajući samo u infrastrukturne objekte oko 9 milijardi evra. Za samu organizaciju manifestacije je predviđen trošak u visini od jedne milijarde evra. Napomena: ovo nijesu zvanični podaci (podaci su dobijeni analizom medija).

Baku-2015

Iskustvo?

Dodatni izazov kako za domaćina tako i za EOK, predstavljao je evidentan izostanak iskustva u organizaciji velikih sportskih manifestacija. Prije predmetnog, 2012. godine, Azerbejdžan je bio domaćin Evrovizije. Robert Clark (sa iskustvom u organizaciji London 2012) bio je zadužen za ljudske resurse i za manje od dvije godine je morao da osposobi 1,600 saradnika za projekat Baku 2015. Na tom putu je imao i značajnu podršku uključivanjem brojnih međunarodnih eksperata u oblasti rukovođenja sportskim manifestacijama. Povezujući sa prethodnim blog-om, u ovim igrama je napravljen (nužan?) iskorak sa osmišljavanjem obrazovnog programa u cilju neophodne obuke za učesnike u organizaciji manifestacije. Legat se jednostavno ne može reprodukovati, već mora odražavati stvarne potrebe/mogućnosti države/grada organizatora- i ovo je dobar primjer istoga.

 

Šta nakon Igara…

Legat sportske manifestacije je varljivog karaktera gdje je održivost jedna od ključnih komponenti, imajući u vidu uticaj lokalnog, državnog i međunarodnog karaktera koji predstavlja imidž sportskog događaja. U prethodnom paragrafu je predstavljen jedan segment legata ili nasljeđa ukupne društvene održivosti. Nauka poznaje širok spektar društvenog aspekta održivosti, poput: kohezija građanstva, stručno osposobljavanje/usavršavanje, povećano učešće u sportskim aktivnosti, rad sa određenim  ciljnim grupama, jačanje državnog jedinstva, ljudska prava i dr.

Prethodno prikazana kompleksnost legata (nasljeđa) navodi da analiza opravdanosti organizacije sportske manifestacije mora uzeti u obzir društveni aspekt fokusirajući se na dugoročnu perspektivu imajući u vidu nužnost da dodata vrijednost (primjer: stručno osposobljen kadar) postane integralni dio društvenog sistema.

Uloga države i sportskog pokreta podrazumijeva stvaranje kvalitetnog  okruženje za odvijanje sportskih aktivnosti koji će biti na dobrobit svim učesnicima sportskog pokreta i samom društvu. Tabelarni prikaz prethodnog…

Mjerljivi                             Nemjerljivi

ü  Sportska infrastruktura

ü  Transportna infrastruktura

ü  Turističko-uslužna infrastruktura

ü  Strategija sistema sporta

ü  Prepoznatljivost

ü  Imidž

ü  Volonterizam u sportu

ü  Nova radna mjesta

ü  Učešće u sportskim aktivnostima

ü  Stručno osposobljavanje/usavršavanje kadrova u sportu

Negdje između

U tom prostoru, prostoru između same sportske manifestacije, organizacionih aktivnosti, političkog performansa, dešava se život. Brojne globalne NVO za zaštitu ljudskih prava navode da u posljednje dvije godine broj represivnih aktivnosti protiv kritičara značajno povećan. Politika je oduvijek  (nažalost) oblikovala, tj. zloupotrebljavala sport, ali zabrinjava izvještaj Radnog tima predvođenog od strane Leyle Yunis. Sa prethodnim u vezi ali i trenutnim Indeks-om korupcije u Azerbejdžanu, pitanje je mogućnosti postizanja društvenog aspekta održivosti EI 2015 u Bakuu.

Crna Gora na EI 2015

Crna Gora ima predstavnike u devet sportova, a ukupno 55 takmičara će se naći na borilištima.

„Mislim da ćemo imati šta da pokažemo, kao i uvijek. Imamo i kandidate za medalju, naši mladi vaterpolisti su među najboljima u svom uzrastu, a vjerujem da može da iznenadi i neko iz drugog plana“, kaže Andrija Popović, šef misije crnogorskog tima na Igrama u Bakuu. Marina Raković osvojila je prvu medalju za Crnu Goru na Evropskim igrama – u borbi za bronzu, na karate turniru u kategoriji do 68 kilograma, savladala je Švajcarkinju Elenu Krasnići (4-0).- Tekst preuzet sa elektronske adrese Crnogorskog Olimpijskog komiteta.

Kao što je do sada više puta na ovoj adresi pisano, sport je veoma fluidan i globalne sportske manifestacije su prilika za intenzivniju promociju turističko-uslužnih potencijala Crne Gore. U tom smjeru, a u sklopu priprema za naredne međunarodne sportske događaje, neophodno je u organizacionom smislu napraviti iskorak u objedinjavanju državnih i nedržavnih subjekata (pogledati detaljnije).

Budućnost Evropskih igara

Ne bi trebalo ući u ocjenu nivoa kvaliteta takmičenja, ali je važno napomenuti da u većini sportova ekipe ne nastupaju sa najjačim sastavima. Obaveze koje su nametnute sportistima tokom takmičarske godine su brojne, i u tom smjeru je neophodno naći modalitet usklađivanja kalendara takmičenja međunarodnih krovnih sportskih organizacija. Sa organizacionog aspekta, Holandija je odustala od organizacije za 2019. godinu, što nastavak igara dolazi u veoma neizvjesnu poziciju. Kako je navedeno, razlog je finansijske prirode.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s