Institucionalno degradiranje teniskog sporta u Crnoj Gori

Nivo učešća na turnirima do 18 godina praćen izuzetno niskim igračkim kvalitetom, pokazuje da TSCG u dužem vremenskom periodu ne sprovodi zadatke i ne ostavaruje ciljeve predviđene Statutom saveza ali i obaveze koje proizilaze iz Zakona o sportu. Posebno poražavjuće djeluje da na turnirima do 10 i 12 godina, mali je broj učesnica i učesnika, što podrazumijeva da predstavnici krovne sportske organizacije teniskog sporta moraju snositi odgovornost. 

Izvještaj o radu komisija TSCG (koje su predviđeni statutom), nijesu dostupni članovima Skupštine, i na taj način nivo javnosti u radu organa saveza je sveden na najniži mogući nivo. Nastavljajući na prethodno, Stručna i Takmičarska, vitalne komisije u razvoju teniskog sporta, prema dostupnim informacijama kojima se  raspolaže, se u dužem vremenskom roku nijesu sastajale (pogledati Izvještaj br. 2). Izbor selektora u svim kategorijama prati nedostatak konkursa sa jasno preciziranim načinom i uslovima izbora.

Sa prethodnim u vezi neophodno je što hitnije reagovati, i to:

  1. Statut Teniskog saveza Crne Gore prilagoditi primjerima savremenih teniskih organizacija. Sa tim u vezi, prepoznati sve učesnike teniskog sporta u Crnoj Gori- od klubova, sportskih radnika do sportiskinja i sportista kao krajnjih korisnika u sistemu sporta. Skupština TSCG da se upotpuni predstavnicima udruženja sportiskinja i sportista,  udruženja sudija, trenerske organizacije i udruženja veterana.
  2. Prije samog formiranja Trenerske organizacije, pristupiti izmjenama i dopunama statuta TSCG koji bi uvažio prethodno pomenutu organizaciju unutar organizacione strukture TSCG. Trenerska organizacija mora biti autonomna u svom radu i otvorenog principa za sve zainteresovane teniske radnike. Iz redova Trenerske organizacije bira se sastav Stručne komisije. Pojašnjenje: Članom 30 Statuta TSCG, definisana je unutrašnja organizaciona struktura saveza- u kojoj nije predviđena Trenerska organizacija. Sa tim u vezi, imajući u vidu značaj postojanja pomenute organizacije, preporuka je da se uđe u izmjene Statuta kojim bi se predvidjela Trenerska organizacija. Ovdje su brojni razlozi, a svakako jedan od njih je i buduća pozicija Stručne komisije unutar organizacione strukture TSCG. Djelokrug rada Trenerske organizacije mora počivati na Pravilniku. Praksa uređenih krovnih organizacija teniskog sporta pokazuje da su Trenerske organizacije autonomnog karaktera, tj. da se ne osnivaju kroz lokalne  organizacije- klubove. Dalje, pravilnikom bi trebalo da se utvrdi način funkcionisanja, tj. da li će pomenuta organizacija biti kabinetskog ili predsjedničkog karaktera.
  3. Stručna komisija izrađuje plan i program licenciranja teniskih trenera, sprovodi program licenciranja  i propisuje način i uslove za izbor selektora svih uzrasnih kategorija.
  4. Djelokrug rada Trenerske organizacije i Stručne komisije TSCG da počiva na pravilniku, koji bi izradili sami predstavnici pomenutih tijela saveza.
  5. Izrada Kalendara takmičenja za tekuću godinu da uvaži obaveze krovnih međunarodnih teniskih federacija (ITF i ETA) i prepozna crnogorsku specifičnost.
  6. Praksa uzimanja novca od takmičara za programske aktivnosti krovne sportske organizacije je neprihvatljiva i suprotna je sportskoj etici. Državni reprezentativci i potencijalni kandidati za nastup na međunarodnoj sceni pod zastavom Crne Gore da budu uvaženi od strane TSCG na način da će im biti obezbijeđeni minimum uslova za adekvatno bavljenje teniskim sportom.
  7. Otvoreni poziv za izbor selektora svih uzrasnih kategorija.
  8. Shodno čl.8 i čl. 9, „Ciljevi i Zadaci“  i čl. 12, „Punopravni članovi“ statuta, TSCG da kontinuirano sprovodi aktivnosti: omasovljava teniski sport, organizuje teniske škole, izdaje licence i jača takmičarski pogon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s