Održivi razvojni ciljevi OUN-a i sport (pozicija Crne Gore)

Čini se da su globalizacija i politizacija sporta u međunarodnim odnosima često pominjani termini, ali ne uvijek u negativnom kontekstu. Približavajući se zasjedanju Generalne skupštine OUN-a,  nedavnom završenom samitu gdje su 193 zemlje članice potvrdile značaj razvojnim ciljevima i stava MOK-a, važno je ovom prilikom predstaviti i kako bi trebalo da izgleda pozicija Crne Gore.

1

Prije same analize, u nastavku će biti predstavljen sažetak Integrisanog programa OUN za Crnu Goru:

“Prvi Integrisani program OUN imao je tri oblasti rezultata, ili Stubove (Pillars), koji su u širem smislu nazvani Socijalno (društveno) uključivanje, Demokratsko upravljanje i Održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine. Osnovni principi ljudskih prava, jednakost polova i unaprjeđenje nacionalnih kapaciteta će biti promovisani i inkorporisani tokom ukupnog sprovođenja Programa u sve tri oblasti rezultata. Proces pristupanja Evropskoj uniji kao i puno postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva i pridržavanje Milenijumskoj deklaraciji, pruža okvir za set od tri Iskaza vizija, po jedan za svaki od Stubova programa. Prethodno podrazumijeva kroz proces pristupanja Evropskoj uniji, ispunjavanje kopenhaških kriterijuma za (a) stabilnost demokratskih institucija, vladavinu zakona, poštovanje ljudskih prava i zaštitu manjina, (b) funkcionalnu tržišnu ekonomiju sa sposobnošću suočavanja sa konkurentskim pritiskom i tržištem EU i (c) usvajanje “Acquis Communitaire” kroz usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa ukupnim zakonodavstvom EU, kao i izgradnju administrativnih i pravosudnih kapaciteta za njegovo sprovođenjem”.

Napomena: sport, kao oblast,  nije bio uključen u predmetnim aktivnostima.

Održivi razvojni ciljevi (SDGs)

Prioritetna tema zasjedanja OUN skupštine, pored “gorućih” (globalne bezbjednosti) bazira se na pregledu sprovedenih aktivnosti u dostizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs) i usvajanja novog puta. Pomenuti pristup ima 17 oblasti, od kojih su što tiče oblasti sporta interesantne sljedeće:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s