Fudbal sjutra

1

Ono što se očekivalo, nije se desilo. Naime, iako potpomognut (politički prije svega) od strane narednih organizatora Svjetskih prvenstava (Ruska Federacija i Katar) ali i predstavnicima Azijskog kontinenta, Šeiku Salmanu to nije bilo dovoljno da pobijedi. Nakon više nego dobre iskorišćenosti prethodne pozicije, Infantino je po završetku drugog kruga glasanja izabran za predsjednika FIFA. U svijetu fudbala je od 2000. godine, dok je 6 godina imao izvršnu funkciju kao Generalni sekretar UEFA.

2

Situacija u fudbalskom sportu govori o sve većem jazu između nacionalnih federacija- trenutno više od polovine članica imaju budžete manje od 2 miliona evra godišnje što je nerijetko niže od plate jednog fudbalera Engleske Premijer lige. Većina tog novca (50% i više) dolazi iz razvojnih fondova FIFA- to je sa jedne strane omogućavalo Blateru da dugo ostane na poziciji predsjednika, a sa druge je stvoren je organizacioni disbalans u zemljama van Evropskog kontinenta. Sličnost između bivšeg i sadašnjeg predsjednika ogleda se u shvatanju fudbalskog sporta kao čisto privredne aktivnosti- obojica su u različitim vremenskim intervalima, pristupili komercijalizaciji i promjeni formata takmičenja (FIFA- sa 16 na 24 i na kraju 32 tima).

Nakon izbora, Infantino se na nekoliko jezika obratio delegatima sa samo jednom značajnom opaskom, da je novac koji prihoduje FIFA novac svih članica. Deficit u budžetu FIFA je 400 miliona evra. Aktuelni predsjednik je obećao da će biti izdašniji prema nacionalnim federacijama iako su ukupna izdvajanja oko 18%, pa se postavlja pitanje šta se dešava sa preostalim novcem.

Takođe, ostalo je nejasno šta se desilo sa optužbama o navodnim mučenjima fudbalera u Bahreinu, koruptivnim radnjama na Azijskom kontinentu i netransparentnom načinu raspodjele sredstava iz razvojnih fondova. Što je najvažnije, ni riječi nije pomenuto o nedavno usvojenom paketu reformi koji između ostalog uključuje sljedeće:

– Umjesto dosadašnjeg Izvršnog odbora koji je brojao 24 člana, FIFA Savjet (u daljem tekstu Savjet) će činiti 36 članova i predsjednik,

– Članovi Savjeta će imati pravo na maksimalno 2 reizbora,

– Uvodi se obavezna provjera integriteta kandidata za članove Savjeta,

– Podaci o naknadama/primanjima svih članova uključujući Generalnog sekretara i predsjednika će biti objavljeni i dostupni široj javnosti,

– Uvodi se razgraničavanje nadležnosti političkog i administrativnog dijela FIFA,

– Rodni balans- svaka konfederacija će morati imenovati minimum jednog predstavnika ženu za članstvo u Savjetu,

– Za nacionalne federacije će biti propisani principi dobrog rukovođenja koji uključuju viši nivo zaštite posebno ekonomskih prava sportista, javnosti, odgovornosti i depolitizacije.

Ostaje pitanje u kojoj mjeri će paket reformi dovesti do adekvatnog nivoa rukovođenja ako se ima u vidu pravni status konstituenta FIFA, konfederacije (kao pravna lica) zadržavaju centralnu političku poziciju u dijelu izbora članstva za Savjet, uz napomenu brojnih FBI optužnica o koruptivnim radnjama istih što ukazuje na decentralizovanost korupcije.

Na kraju, važno je skrenuti pažnju da će se aktivnosti SAD-a i Švajcarske Konfederacije nastaviti i vrijeme će pokazati koliko još slučaja zloupotrebe položaja i korupcije nas očekuju. Brojnim slučajevima zloupotrebe položaja u sistemu sporta, predstavnici javnih vlasti Švajcarske Konfederacije su prinuđeni da u što skorijem vremenskom roku pristupe revidiranju pravnih propisa koji su omogućili više nego liberalan način rada i funkcionisanja Međunarodnog sportskog pokreta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s