Predsjedavanje Malte EU

Kako sami proces predviđa Ugovorom o funkcionisanju EU, od januara tekuće godine, Malta predsjedava EU. Konsenzus oko spoljnopolitičke orijentacije EU, kriza identiteta i Brexit su zvanično prioriteti predsjedavajuće članice, no ekonomsko blagostanje Malte umnogome podriva konsenzus (kao nikada ranije) i aktivnosti država članica Savjeta Evrope (i velikog broja članica EU) i predstavnika Međunarodnog sportskog pokreta (MSP) u namjeri da se obračunaju sa namještanjem sportskih rezultata. Pored navedenih razloga koji se tiču integriteta i očuvanja sportskih vrijednosti, ogroman finansijski udio otpada na nelegalno klađenje od čega koristi imaju nedržavni autoriteti. Iako se ne može sa sigurnošću tvrditi, neki podaci govore da na ovu nelegalnu aktivnost potpada preko 700 milijardi eura.

eu2017mt-logo-for-digital-media

Continue reading Predsjedavanje Malte EU

Advertisements