Zakon o sportu- savremeni pristup u procesu izrade propisa u oblasti sporta

Atipičnim manirom za uređene organe državne uprave (ne prejudiciram ishod), nedavno je Ministarstvo sporta pozvalo cjelokupno društvo – ”građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja, političke stranke, nevladine organizacije, medije i druge zainteresovane organe, organizacije, udruženja i pojedince (zainteresovanu javnost) da se uključe u postupak pripreme nacrta Zakona o sportu”.

fotka 4

Continue reading Zakon o sportu- savremeni pristup u procesu izrade propisa u oblasti sporta

Advertisements

Prevencija korupcije u sportu

Za Savjet Evrope, prioritetna tema je sistem rukovođenja kao odgovor na sve veći broj skandala koji potresaju sportsku i ukupnu javnost.  Osnovni razlog leži u poražavajućim rezultatima analize rada i funkcionisanja 35 vodećih Međunarodnih sportskih organizacija. Istim je ukazano na centralizovan i interesno povezan proces donošenja odluka.

fotka 1

Continue reading Prevencija korupcije u sportu