Korupcija u sportu: Pan-Evropski odgovor na namještanje sportskih rezultata

Manipulacija ili namještanje sportskih rezultata je relativno novi fenomen za pripadnike nadležnih policijskih i pravosudnih, pa je iz iste činjenice znatno otežana koordinisana aktivnost kako na unutrašnjem tako i saradnja na međunarodnom planu. Do sada, bilateralne i ad-hoc aktivnosit dale su određenih rezultata – u EUROPOL akciji “VETO” okrivena je mreža od 425 zvaničnika, sportskih radnika i sportista u 15 zemalja sa manipulativnim radnjama u preko 380 fudbalskih mečeva. No, sofisticiranost djelovanja odavno je prevazišla okvire fudbal i američkih profesionalnih liga – namještanje sportskih rezultata je danas prisutno u svim komercijalizovanim sportskim manifestacijama.

Zbog rasprostranjenosti i razarajućeg uticaja na koncept i vrijednosti koje sport promoviše, stidljivo je grupa zemalja, uz njih i Crna Gora 2012. inicirala rad na međunarodno obavezujućem instrumentu – konvenciji. Dvije godine kasnije, u švajcarskom gradu Makolinu 14 zemalja je zvanično pristupilo konvenciji, što je početak ratifikacije, odnosno potvrđivanja međunarodnog instrumenta.  Opstrukcije Engleske i Malte trajale su punih 5 godina, jer su obje zemlje prilično dobro profitirale od „liberalnih“ uslova za privređivače igara na sreću.Znatan finansijski udio otpada na nelegalno klađenje , a neki podaci govore na ovu aktivnost potpada preko 700 milijardi evra.

Kako je prije par  nedjelja Švajcarska postala 5 država članica Savjeta Evrope koja je ratifikovala konvenciju –  nakon Norveške, Portugala, Moldavije i Ukrajine – dovelo je do stupanja na snagu od prvog septembra ove godine.

Iako je jedna od inicijatora ali i potpisnica, Crna Gora od 2016. godine, nije uradila ništa u pogledu procesa potvrđivanja ovako važnog međunarodnog instrumenta – danas jedinog pravno obavezujućeg ugovora koji se promoviše međunarodna saradnja protiv organizovanog kriminala u sportu. Konvencija postavlja širok opseg djelovanja, uključujući namještanje sportskih rezultata, nelegalno klađenje, konflikt interesa, zloupotreba pravnog statusa sportskih organizacija u cilju utaje poreza, pranja novca i finansiranje terorizma. Ukupno je 37 zemalja potpisalo konvenciju, kao i jedan dio sportskih organizacija, uključujući FIFA i UEFA. Odzemalja koje su potvrdile konvenciju, očekuje se da predvide pravne institute i mehanizme u cilju omogućavanja koordinisanih aktivnosti nadležnih organa javne uprave, sportskog pokreta i priređivača igara na sreću u cilju praćenja i sankcionisanja prestupnika, razmjene podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou poštujući odredbe koje se tiču zaštite ličnih podataka, ali i prevencije konflikta interesa između priređivača igara na sreću i sportskih organizacija.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s