Korupcija u sportu: Zavod za sportsku medicinu

Obezbjeđivanje sistema zdravstvene zaštite sportista u normativnim okvirima pretpostavlja donesene odredbe o: (1) protokolima za utvrđivanje medicinske/kondicione sposobnosti; (2) zabrana upotrebe dopinga; (3) olakšavanje postupaka u vezi s provođenjem doping kontrole; (4) prenesene nadležnosti na sportski pokret u procesu sprovođenja doping kontrole; (5) osnivanje Komisije za antidoping.

Prije nešto više od 6 godina, Uprave za mlade i sport je formirala Radni tim za ispitivanje organizacije, funkcionalnosti i primjene propisa i standarda sportskih saveza u Crnoj Goru. Izvještajem br. 01-807 od 30.06.2014. godine, Radni tim je predložio formiranje Centra za dijagnostiku u sportu u cilju uspostavljanja najvažnije u karike u lancu razvoja takmičarskog sporta fokusiran na: (1) utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i sportskih radnika; (2) stanje pripremljenosti sportistkinja i sportista; (3) stručna asistencija u procesu planiranja, praćenja i korekcije trenažnog procesa. Imajući u vidu poražavajuće podatke Instituta za javno zdravlje o stanju školske populacije tada se i pošlo korak dalje, pa je predložen proširenja obuhvata na školski sport. Naime, primjenom savremeniog progrema testiranja kroz određene „baterije“ testova, dobijeni rezultati bi bili korišćeni u procesu izrade nastavnog plana i programa koji bi odgovarali stvarnim potrebama učenika osnovnih i srednjih škola. S prethodnim u vezi, Uprava za mlade i sport je 2014. godine inicirala izradu podzakonskog akta koji bi se regulisalo pitanje zdravstvene zaštite sportista, a godinu dana kasnije usvojen je Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvenih pregleda sportista („Sl. list Crne Gore“ br. 53/15). Ovim aktom su propisani uslovi za obavljanje zdravstvenih pregleda sportista, vrsta i obim pregleda, kao i vođenje potrebne evidencije.

Prošlo je pet godina od usvajanja ovog propisa, no osim usvojenog propisa nije se dalje odmaklo. Crna Gora je ostala na margini po pitanju primjene savremenih metoda zdravstvene zaštite sportista ali i sportske dijagnostike. Prethodno potvrđuje i ocjena ekspertskog tima Savjeta Evrope kojim se ukazuje na nizak nivo sprovođenja međunarodno obavezujućih standarda u borbi protiv dopinga u sportu. Tom prilikom je ukazano da je Komisiji za antidoping neophodan potpuno drugačiji institucionalni okvir koji bi obezbijedio profesionalizaciju s jedne, i nepristranost s druge strane jer je primijećen visok nivo zavisnosti od nadležnog državnog organa za oblast sporta i Crnogorskog olimpijskog komiteta. Zakonopisac je predvidio rok od dvije godine za donošenje osnivačkog akta od dana stupanja na snagu Zakona o sportu, dok je u međuvremeno izostala analiza ili studija o društvenim i ekonomsko-finansijskim karakteristikama zavoda. Na koncu, iako ova tema zabrinjavanja i razgovaramo i tema je u olimpijskoj godini, teško je komentarisati iz sljedećih razloga.

Nivo otvorenosti Ministarstva sporta, u smislu dostupnosti analiza finansiranja sportskih organizacija ili izvještaja sa organizacije Igara malih država, izuzetno je nizak. Takođe,  broj izvršilaca suprotno Planu optimizacije Ministarstva javne uprave, strahovito uvećava, kadrovima čiji profil ne odgovara savremenim potrebama u sportu, a doktori sportske medicine ne rade posao za koji su se školovali. Sistem sporta je u slobodnom padu, a odgovorni ni ne pomišljaju da preuzmu odgovornost.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s