Zakon o sportu – onostran pristup konceptu depolitizacije sporta

Manirom nespretne “Resavske škole”, ponuđen je nacrt Zakona o sportu, a da su izostavljena dva ključna dokumenta: analiza primjenljivosti postojećih pravnih propisa i objašnjenje pravnih instituta predloženog teksta zakona.

a24a-65cb-4714-9d59-c4fa2f996af7

Continue reading Zakon o sportu – onostran pristup konceptu depolitizacije sporta

Advertisements

Finansiranje potreba u sportu

Model sistema sporta varira od odnosa stepena participacije ili učešća u sportu, nivoa izdvajanja finansijskih sredstava po glavi stanovnika, stepena uključenja volontera kao i doprinosa domaćinstava. Pozicija javnih vlasti u sistemu finansiranja, bitna je odrednica pozicioniranja sporta kao sredstva za razvoj društva i realizacije planiranih aktivnosti od javnog interesa- u oblastima školskog, rekreativnog i vrhunskog sporta. Finansijska podrška se može realizovati na razne načine, kao što su direktne subvencije iz javnog (centralnog/lokalnog/finansiranje iz sredstava prikupljenih od igara na sreću) budžeta, povoljniji poreski tretman, pozajmice pod uslovima povoljnijim od tržišnih, garancije uz niže provizije i sl.

1

Continue reading Finansiranje potreba u sportu

Zakon o sportu- savremeni pristup u procesu izrade propisa u oblasti sporta

Atipičnim manirom za uređene organe državne uprave (ne prejudiciram ishod), nedavno je Ministarstvo sporta pozvalo cjelokupno društvo – ”građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja, političke stranke, nevladine organizacije, medije i druge zainteresovane organe, organizacije, udruženja i pojedince (zainteresovanu javnost) da se uključe u postupak pripreme nacrta Zakona o sportu”.

fotka 4

Continue reading Zakon o sportu- savremeni pristup u procesu izrade propisa u oblasti sporta

%d bloggers like this: