Korupcija u sportu: Zavod za sportsku medicinu

Obezbjeđivanje sistema zdravstvene zaštite sportista u normativnim okvirima pretpostavlja donesene odredbe o: (1) protokolima za utvrđivanje medicinske/kondicione sposobnosti; (2) zabrana upotrebe dopinga; (3) olakšavanje postupaka u vezi s provođenjem doping kontrole; (4) prenesene nadležnosti na sportski pokret u procesu sprovođenja doping kontrole; (5) osnivanje Komisije za antidoping. Continue reading Korupcija u sportu: Zavod za sportsku medicinu

Korupcija u Sportu: Fasadna depolitizacija

Više je od godinu dana otkad je Zakon o sportu usvojen tokom redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore.O slabostima zakonskog rješenja sam u nekoliko navrata ukazivao – rotacije u Atletskom savezu Crne Gore demaskirale su svu nedorečenost Zakona o sportu, ili bolje rečeno, uveden je samo kozmetički oblik depolitizacije. Naime, dosadašnji predsjednik saveza Milorad Vuletić, poslanik i član GO DPS-a, obavlja funkciju direktora Saveza, dok u drugim savezima politički eksponirani pojedinci bivaju birani za predsjednike skupština saveza. Ovu praksu primjenjuje većina krovnih sportskih kolektiva. Nekadašnja Uprava za mlade i sport, sa istim djelokrugom rada, kao i današnje Ministarstvo sporta i mladih, brojala je između 12 do 15 zaposlenih. Continue reading Korupcija u Sportu: Fasadna depolitizacija

Korupcija u sportu: Pan-Evropski odgovor na namještanje sportskih rezultata

Manipulacija ili namještanje sportskih rezultata je relativno novi fenomen za pripadnike nadležnih policijskih i pravosudnih, pa je iz iste činjenice znatno otežana koordinisana aktivnost kako na unutrašnjem tako i saradnja na međunarodnom planu. Do sada, bilateralne i ad-hoc aktivnosit dale su određenih rezultata – u EUROPOL akciji “VETO” okrivena je mreža od 425 zvaničnika, sportskih radnika i sportista u 15 zemalja sa manipulativnim radnjama u preko 380 fudbalskih mečeva. No, sofisticiranost djelovanja odavno je prevazišla okvire fudbal i američkih profesionalnih liga – namještanje sportskih rezultata je danas prisutno u svim komercijalizovanim sportskim manifestacijama.

Zbog rasprostranjenosti i razarajućeg uticaja na koncept i vrijednosti koje sport promoviše, stidljivo je grupa zemalja, uz njih i Crna Gora 2012. inicirala rad na međunarodno obavezujućem instrumentu – konvenciji. Dvije godine kasnije, u švajcarskom gradu Makolinu 14 zemalja je zvanično pristupilo konvenciji, što je početak ratifikacije, odnosno potvrđivanja međunarodnog instrumenta.  Opstrukcije Engleske i Malte trajale su punih 5 godina, jer su obje zemlje prilično dobro profitirale od „liberalnih“ uslova za privređivače igara na sreću.Znatan finansijski udio otpada na nelegalno klađenje , a neki podaci govore na ovu aktivnost potpada preko 700 milijardi evra.

Kako je prije par  nedjelja Švajcarska postala 5 država članica Savjeta Evrope koja je ratifikovala konvenciju –  nakon Norveške, Portugala, Moldavije i Ukrajine – dovelo je do stupanja na snagu od prvog septembra ove godine.

Iako je jedna od inicijatora ali i potpisnica, Crna Gora od 2016. godine, nije uradila ništa u pogledu procesa potvrđivanja ovako važnog međunarodnog instrumenta – danas jedinog pravno obavezujućeg ugovora koji se promoviše međunarodna saradnja protiv organizovanog kriminala u sportu. Konvencija postavlja širok opseg djelovanja, uključujući namještanje sportskih rezultata, nelegalno klađenje, konflikt interesa, zloupotreba pravnog statusa sportskih organizacija u cilju utaje poreza, pranja novca i finansiranje terorizma. Ukupno je 37 zemalja potpisalo konvenciju, kao i jedan dio sportskih organizacija, uključujući FIFA i UEFA. Odzemalja koje su potvrdile konvenciju, očekuje se da predvide pravne institute i mehanizme u cilju omogućavanja koordinisanih aktivnosti nadležnih organa javne uprave, sportskog pokreta i priređivača igara na sreću u cilju praćenja i sankcionisanja prestupnika, razmjene podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou poštujući odredbe koje se tiču zaštite ličnih podataka, ali i prevencije konflikta interesa između priređivača igara na sreću i sportskih organizacija.

 

 

%d bloggers like this: