Ostavke u sportu

Na samom početku novog Olimpijskog ciklusa, isplivali su problemi koji predugo čekaju da budu riješeni. Nažalost, svjedoci smo deficita sportista i sportski profilisanih pojedinca u strukturama crnogorskog sporta. Olimpijci, vrhunski sportisti i dokazani pojedinci nas napuštaju. Ostavka u sportu, kao i u svakoj drugoj djelatnosti, trebalo bi da predstavlja moralni čin, realnost, potrebu i podršku novim snagama na putu realizacije planiranih ciljeva. No, problem biva kad je ostavka posljedica nesportske atmosfere i nejasnih odnosa. Uticaj „trećih“ lica predstavlja ozbiljno breme postavke savremenog sistema sporta.

1

Jedinstven primjer predstavlja činjenica da pravno lice koje ima profesionalno angažovane sportiste i sportske radnike ne funkcioniše (nije registrovano) kao privredno društvo. Iz prethodnog proizilazi da vlasnička struktura nerijetko krasi izostanak adekvatnog planiranja i sistema podjele odgovornosti. U takvoj konstelaciji, kontinuitet i razvoj nijesu mogući.

Dalje, divljačko i osiono ponašanje predstavljaju uobičajen način „komuniciranja“ u sportu. Predugo se tolerisala nesposobnost sportskog pokreta da uz poštovanje koncepta autonomije uredi rad i funkcionisanje svojih organa, tj. obezbijedi pretpostavke da se kontinuitet neetičkog ponašanja u sportu suzbije. Jedino su u kontinuitetu oni koji bi najmanje trebalo da budu tu. Pojedinci „nejakih“ sportskih biografija zarobili su sportske institucije na svim nivoima, zloupotrebljavajući svesrdnu podršku javnih vlasti i poreskih obveznika. U dužem vremenskom periodu imamo nesmjenjivost i manjak odgovornosti ne samo po pitanju izostanka sportskih postignuća, već i po nespremnosti da se poštuju pravni propisi države Crne Gore, međunarodni standardi i norme obavezujućeg karaktera. Autonomnost sportskog pokreta podrazumijeva odgovornost, finansijsku disciplinu,  javnost u procesu donošenja odluka i zastupljenost svih onih strana koje učestvuju u razvoju određene sportske grane. No više od svega, autonomnost znači depolitizaciju sportskih struktura. Nesmotreno je pozivati se na autonomiju, a pritom u rukovodećim strukturama neprofitnih sportskih organizacija sa direktnom javnom podrškom sjede predstavnici javnih vlasti i političkih partija.

2

Iz gore navedenog, svakako da su ostavke prijeko potrebne ali nemojmo se prerano zahvaljivati onima koji čine crnogorski sport. Vratiti sportske organizacije sportistima.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s