Tenis u Crnoj Gori

Razvoj teniskog sporta u Crnoj Gori ne bi trebalo da zavisi od djelovanja pojedinih segmenata iz teniske organizacije. Kao primjer navodim da je u poslednje vrijeme  formirano više teniskih klubova čija je vlasnička struktura skoro apsolutno u sferi privatnog preduzetništa. Pozitivan trend koji pokazuje da u Crnoj Gori ima itekako interesovanja za bavljenje ovim sportom.

Potpuno je prirodno da preduzetnik cilja na abonente koji će prvenstveno popuniti kapacitete njegovog teniskog kluba sa što manje troškova. To su obično platežno vrlo sposobni klijenti iz kategorije rekreativaca. Ova kategorija tenisera svugdje je u svijetu važna jer se značajan broj tenisera početnika regrutuje iz njihovog okruženja. Sa druge strane, interes za ozbiljnim radom sa talentovanim igračima uglavnom prestaje sa početkom njihove takmičarske karijere. Istraživanje je pokazalo da najtalentovanija djeca u Crnoj Gori teško obezbjeđuju sredstva za takmičarski tenis, dok sa druge strane broj abonenata rekreativaca u klubovima raste iz dana u dan. Ovaj ciklus se ponavlja iz godine u godinu a posljedica je ogromno inetresovanje za rekreativnim igranjem tenisa, a sa druge strane uglavnom neorganizovan rad sa takmičarskim pogonom. Nedopustivo je da najtalentovaniji crnogorski igrači stasavaju u drugim sredinama.

Miloš Raonić, talenat, kanadska nacionalna teniska organizacija, rad i uspjeh. Zašto raditi drugačije? Do prije godinu-dvije crnogorska javnost nije bila upoznata sa vanredno talentovanim teniserom.

Struktura TSCG

Rad Teniskog Saveza Crne Gore (TSCG) definisan je statutom kao udruženje klubova bez jasne regulatorske funkcije. Ne treba biti previše upućen u ovu problematiku pa shvatiti da ovakvo rješenje vrvi od konflikta interesa i da je u stvari takmičarski tenis taoc takvog načina organizacije teniskog sporta. Da ogolim problematiku do kraja: TSCG funkcioniše kao udruženje klubova što dalje znači da su aktivnosti TSCG usmjerene na poslove od interesa koje utvrđuju teniski klubovi. Sa aspekta klubova ovo je logično i ima tendenciju da se ovakvi institucionalni odnosi u TSCG zadrže što duže. Ovakav način organizacije uzrokuje većinu problema u razvoju takmičarskog tenisa u Crnoj Gori. Savremena organizacija ne trpi improvizaciju i rad od slučaja do slučaja. Kao primjer podsjećam i da su se pripreme FED i Davis Cup timova organizovale zahvaljujući pomoći teniskih klubova, a ne pod pokroviteljstvom krovne institucije.

logo_game_set_peace

Sadašnja ogranizaciona shema TSCG postala je kočnica razvoja takmičarskog teniskog sporta jer se bazirana na sistemu koji je važio u vremenu kada su članovi TSCG bili klubovi u društvenom vlasništvu. Tranzicijom i promjenom vlasničke strukture otvara se mogućnost za koruptivne radnje u sportskim organizacijama. Zbog toga je i neophodna promjena organizacione strukture. Razlog je razvoj takmičarskog tenisa koji je u Crnoj Gori nemoguć ukoliko ga ne isprati savremena organizacija TSCG. To znači da nacionalna asocijacija treba da bude institucija kojoj je interes razvoj cjelokupnog teniskog sporta. Članovi TSCG treba da budu predstavnici sjeverne, južne, središnje i podgoričke regije, udruženja igrača, trenera, veterana i rekreativaca. U skupštini saveza regije bi imale jednog do tri predstavnika (u zavisnosti od broja klubova i takmičara i od rezultata na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima) a udruženja po jednog predstavnika. Takođe članovi skupštine bili bi i najveći donatori i sponzori a i predsjednik saveza bi predlagao jednog do tri člana skupštine. Naravno da bi udruženje teniskih klubova, sudijska organizacija i posebno trenerska organizacija i udruženje takmičara imali značajno mjesto u organizacionoj šemi TSCG.

Istraživajući dokumentaciju (u periodu 2010-11. godina) teniskih klubova i TSCG naišao sam na podatke koji pokazuju  veoma visok broj registrovanih takmičara sa jedne, ali da je broj aktivnih takmičara (onih koji se takmiče) znatno manji sa druge strane. A nedostatak sistema rada u takmičarskom tenisu oslikava se u izuzetno malom broju takmičara u uzrastu do 10 godina. U teniski razvijenim zemljama, turniri u ovoj kategoriji su najviše zastupljeni u nacionalnim kalendarima takmičenja, i što je još važnije, na tim turnirima igra ubjedljivo najveći broj takmičara. Kao i u svakom sportu, baza takmičara je osnov za razvoj profesionalnog sporta. Najslabija konkurencija je upravo u izlaznoj kategoriji (do 18 godina) što ukazuje na nedostatak sistematskog rada za omasovljavanje teniskog sporta i adekvatnog sistema rada u teniskim školama sa jedne strane i nedostatak stručnosti u najsloženijem procesu: tranzicija od juniora do seniora sa druge strane. Ako se vratimo na početak istraživanja, jasno je da interesi konstituenata TSCG i nedostatak strategije razvoja teniskog sporta umnogome uzrokuju ove probleme.

Škola tenisa

Teniske škole se rijetko organizuju. I kada se organizuju nemaju jasno strukturu i ne postoji model napredovanja i selekcioniranja, model koji bi bio pogadan za djecu različitih teniskih mogućnosti. Danas, klubovi u Crnoj Gori (kad kažem klubovi ne mislim na sve, već na većinu), nemaju mogućnosti da pruže ovakav teniski program, stoga se kao logično postavlja pitanje razvoja jednog sistema koji bi bio u mogućnosti da objedini kompletan teniski potencijal i jasnim smjernicama radi ka razvoju svake individue. U tom slučaju svako dijete imalo bi jednake šanse da se sportski razvija. Ne smijemo zaboraviti da je tenis prije svega individualan sport, i pravila nekih drugih sportova u tenisu ne važe.

Image

Stručni kadar u Crnoj Gori

Nažalost, u vremenu nepostojanja mogućnosti izdavanja nacionalnih licenci, i uvida u trenutno stanje, vrlo je teško govoriti o broju licenciranog stručnog kadra i njihovom kvalitetu. Nema se uvida po kojem programu i planu rade treneri. Ne postoji u organizacionoj strukturi TSCG naznaka da se razmišlja o ustanovljavanju osnovnih principa tzv crnogorske trenerske doktrine koja bi bila reper za način na koji se radi sa pogotovo najmlađim takmičarima u tranziciji između 12-te i 14-te  godine i između 16-te i 18-te godine. Trenerska doktrina u razvijenim teniskim zemljama posebnu pažnju posvjećuje pedagogiji u sportu. Kakva je situacija u domačim klubovima teško je znati ali sumnjami da se tom aspektu polaže izvanredna pažnja. Takođe, u domaćim obrazovnim institucijama ne postoji studijski program za teniskog trenera, tako da su zainteresovani u nemogućnosti da unaprijede svoje znanje.

Sudijska organizacija

TSCG do sada nije organizovao niti jedan seminar koji bi pratio međunarodne, ITF standarde. Nažalost dugo se čekala inicijativa TSCG, pa se u ovogodišnjoj pripremi najprestižnijeg teniskog turnira u Crnoj Gori, WTA Royal Cup-a, sa čelnikom TK AS-a Miloradom Miškom Asanovićm i ITF Vrhovnim sudijom Danilom Pescarom iniciralo  organizovanje seminara za sudije po ITF standardima. Ne postoji jasna evidencija o broju licenciranih sudija po ITF standardima u TSCG. ITF sudijske licence omogućavaju rad i na takmičenjima van granica Crne Gore što znači i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta.

Udruženje Veterana – amatera

Iako se radi o ameterima (tek poneki bivši igrač igra takmičenja), udruženje postoji i vrlo je dobro organizovano. Rijetko se može vidjeti toliko entuzijazma i profesionalizma kao na turnirima veterana-amatera u tenisu. Turniri su izuzetno dobro organizovani, na njima učestvuje veliki broj takmičara a kao poseban kvalitet tih turnira izdvajam brojnost publike.

Infrastruktura TSCG-a

U vlasništvu (ili u zakupu) TSCG ne postoji teniska infrastruktura koja bi bila dostupna talentovanim igračima. Takođee nema ni drugih prostora koji bi bili u funkciji omasovljavanja i promocije teniskog sporta

Finansijski pan TSCG-a

Finansijski plan TSCG za 2010-tu godinu, govori da se većina sredstava potrebnih za funkcionisanje obezbjeđuje od državnih struktura i od COK-a. Na ovaj način se obezbjeđuje 61,42% potrebnih sredstava. Sa druge strane kod planiranih rashoda, za sredstva potrebna za funkcionisanje saveza, rad organa i tijela potrebno je angažovati 43,00% obezbijeđenih sredstava, za nepredviđene troškove i pomoć 15,35% a za međunarodnu aktivnost i pomoć sportskim organizacijama 41,65%. Time se pokazuje jasna sadašnja orijentacija TSCG-a da se u razvojnom smislu ostane na istom mjestu.

NTC

Pored prethodno institucionalnih promjena unutar i poziconiranje TSCG kao regulatara odnosa konstituenata, neophodno je stvoriti pretpostavke za izgradnju Nacionalnog Teniskog  Centra (NTC). Zašto NTC ?. Zato što imamo malu bazu, zato što bi najbolji imali sve uslove da napreduju, zato što bi pravi treneri radili sa mladim talentovanim igračima, i zato što je to apsolutno isplativ projekat i u sportskom, društvenom i ekonomskom smislu.

Sportski smisao izgradnje NTC-a

 1. Pravilan i intenzivan rad sa talentovanim teniserkama i teniserima.
 2. Angažovanje mladih trenera sa ITF licencama ili ekvivalentnim licencama sa iskustvom, stalno zaposljeni u centru.
 3. Angažovanje trenera sa prestižnih akademija u smislu promocije teniskog sporta i supervizije domaćih snaga, samim tim i mogućnost sklapanja ugovora sa prestižnom akademijom i uzimanjem licence (npr. Sanchez-Casal akademija )
 4. Organizovanje trenažnog procesa za sve nacionalne selekcije
 5. Organizovanje ITF seminara (stručnih i sudijskih)
 6. Profesionalni odnos sa takmičarima

Poslovni smisao

 1. Tržišni princip poslovanja (izdavanje terena, trenera i usluga).
 2. Sve poslove bi radili treneri i serviseri iz Crne Gore
 3. Prihodi od realizacije ugovora sa igračima i sponzorima
 4. Trgovina sportskim brendovima i opremom
 5. Dolazak vrhunskih igračica i igrača na pripreme
 6. Organizacija takmičenja po uzoru na okruzenje ATP, WTA, ITF i ETA nivoa.

3 thoughts on “Tenis u Crnoj Gori”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s