Sport u Crnoj Gori 2006-

Narednih nekoliko postova imaju za cilj da predstave što precizniju analizu sporta u Crnoj Gori od sticanja pune državnosti.

1                         2

Pozicija sporta u društvu

Imajući u vidu fluidnost sporta kao i sveukupni uticaj na društveni sistem jedne države, pravni propisi Crne Gore u oblasti sporta okvirno uvažavaju međunarodne standarde i propise.

Uloga države, tj. sistema sporta  podrazumijeva stvaranje kvalitetnog  okruženja za organizaciju sportskih, sportsko-rekreativnih i sportsko-obrazovnih aktivnosti na dobrobit svim učesnicima kako sportskog pokreta tako i društva u cjelini. Sport, kao sredstvo, od vitalnog je značaja za društveni razvoj zajednica, na svim nivoima. Kao prvo, sport je važan u kulturološkom smislu jer zauzima ogroman medijski prostor (kroz brojne profesionalne manifestacije/takmičenja), i svojevrstan podstrekač usmjeravanja javnih sredstava u razvoj sportske infrastrukture. Kao drugo, sport se nerijetko koristi i za postizanje ciljeva koji nijesu u osnovi sportski (politički, borba protiv društvene nejednakosti, borba protiv nezaraznih bolesti,…). Na kraju, sport nije samo sredstvo od javnog interesa, već je snažno sredstvo ekonomskog razvoja jednog društva. Stanje jednog društva u oblasti sporta podrazumijeva uključenost javnih vlasti u cilju obezbjeđivanja neophodnih uslova za bavljenje sportom (fizičkom aktivnošću) generalnoj populaciji.

5 thoughts on “Sport u Crnoj Gori 2006-”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s